Měníme
příležitost v akci

Locomotion je aktivační komunikační agentura a je součástí skupiny Comtech_CAN. Naší specializací je tvorba kampaní, zaměřených na ovlivnění procesu rozhodování a nákupního chování vybraných cílových skupin – jejich aktivaci. Naše integrované kampaně propojují osvědčené nástroje podpory prodeje s vysoce efektivními prostředky digitálního světa. Díky tomuto přístupu dosahujeme konkrétních a měřitelných výsledků.

Věříme, že vždy existuje příležitost, jak přesvědčit potenciálního zákazníka k nákupu. A my měníme příležitost v akci.

NAŠE SKUPINA