Klient: INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Popis: Návrh a realizace kreativní a mediální kampaně na podporu návštěvnosti města Karlovy Vary s akcentem na oslavy výročí 700 let od narození Karla IV. Realizace: Kreativa, Media, Print, Outdoor, On-line, PR...

Klient: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Popis: Realizace obsáhlého nadnárodního projektu zaměřeného na interaktivní propagaci míst spojených s cyrilometodějskou tématikou. Cílem je podpora rozvoje turismu v daných lokalitách, utužení české tradice a seznámení s životy slovanských věrozvěstů. Projekt získal Velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší jednotná kampaň. Lokalita: Česká republika, Slovensko,...

Klient: CzechTourism Popis: Vytvoření nového produktu turismu na téma design realizovaného napříč Českou republikou. Odborný dohled nad realizací projektu a poskytnutí odborných konzultací. Do projektu byli zapojeni: Blanka Matragi, Bořek Šípek, David Vávra, Liběna Rochová, Peter Olah a Lars Kemper aj. Realizace: Event/Roadshow, Supervize...

Klient: CzechTourism Popis: Vytvoření nového produktu turismu - Czech Hero Ride a následné poskytnutí odborných konzultací zahrnujících produkci a propagaci akce. Součástí byla také tvorba programové skladby pro event Tradice a národní specifika. Realizace: Print/Outdoor, Event/Roadshow, PR...

Klient: Město Otrokovice Popis: Návrh konceptu vizuální komunikace "Město v pohybu" pro město Otrokovice. Grafické a textové zpracování brožur v české a anglické mutaci, tvorba webových stránek včetně správy a doprovodných školení pro TIC Otrokovice. Realizace: Kreativní koncept, Print/Outdoor, On-line...

Klient: Centrála cestovního ruchu Východní Morava Popis: Tvorba konceptu komunikace a kreativního řešení jednoho z prvních ucelených produktů turismu v České republice. Cílem produktu bylo zvýšit návštěvnost turistických atraktivit kraje. Realizace: Kreativa, Grafika, Print, Video...