Klient: CzechTourism
Popis: Vytvoření nového produktu turismu – Czech Hero Ride a následné poskytnutí odborných konzultací zahrnujících produkci a propagaci akce. Součástí byla také tvorba programové skladby pro event Tradice a národní specifika.
Realizace: Print/Outdoor, Event/Roadshow, PR